Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

STOPPER | Vzdělávací příručky
Logo ESF

V sekci naleznete potřebné vzdělávací materiály, příručky, publikace a veřejné zdroje, které jsou zaměřeny na problematiku šikany, mobbingu, fungování společenských vztahů na pracovišti, typologii a rozklíčování šikany. 

Návod EOK pro výklad rámcové dohody o stresu spojeného s prací
André Maria
Psychologické dni, Cesty k múdrosti.
Bačová, V. Bratská M.
Bačová, V., Bratská, M., a kol. Bratislava: Stimul, 2011.
Psychické trýznění v práci je nepřípustné. Patologie pracovních vztahů aneb opět mobbing.
Bednář M., Beňo P.
Bednář, M., Beňo, P. Praha: Sondy: Týdeník pro sociální otázky, 2002.
Můj šéf, můj nepřítel?
Beňo P.
Beňo, P. Brno: Era, 2003. ISBN 80-86517-34-9.
Šarmantní násilníci.
Beňo P.
Beňo, P. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0938-6.
Sexual harassment in the workplace.
Boland, M.L.
Boland, M. L. Naperville: Sphinx Publishing, 2005.
Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., a Lemrová S.
Cakirpaloglu, P., Šmahaj, J., Dobešová Cakirpaloglu, S., Lemrová, S. Praha: MATFYZPRESS, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, 2015.
Šikana na pracovišti v České republice, Teorie, výzkum a praxe.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M.
Cakirpaloglu, P., Šmahaj, J., Dobešová Cakirpaloglu, S., Zielina, M. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2016. ISBN: 978-80-244-5080-3.
Šikana na pracovišti a právní ochrana zaměstnanců v České republice.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., a Coufalová D.
United Kingdom: Psychological Risk management at the Workplace.
Cox, T. Griffiths A.
Česká republika: ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
CSQ
Zaostřeno na ženy a muže – 2015: Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti CZ – NACE (VŠPS)
Český statistický úřad 2015
Decent work indicators, guidelines for producers and user of statistical and legal framework indicators
ILO MANUAL
Jak se vyrábí sociologická znalost.
Disman M.
Disman, M. Praha: Vydavatelství Karlovy Univerzity, 1999. ISBN 9788024601397.
Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO
VÚPV
Violence and harassment in European workplaces: Extent, impacts and policies Dublin
Eurofound 2015
Konflikty v práci: jak se vypořádat s konfliktními situacemi a lidmi.
Fehlau E.G.
Fehlau. E. G. Praha: Grada, 2003. ISBN-10: 80-247-0533-8.
Pracovní právo: zákon, komentáře, vzory, judikatura
Galvas, Milan
Galvas, M. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0557-1.
Rozvoj sociálního dialogu v ČR
Hála, Jaroslav; Kroupa, Aleš; Mansfeldová, Zdenka a kol.
Hála, J., Kroupa, A., Mansfeldová, Z., a kol. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věci, 2002.
Psychické násilí v rodině a zaměstnání
Hirigoyen M.F.
Hirigoyen, M. F. Praha: Akademia, 2002. ISBN 8020009949
Psychický teror na pracovišti: mobbing
Huber B.
Huber, B. Martin Priekopa: Neografia, 1995. ISBN 80-85186-61-6.
Psychologie a sociologie ekonomického chování
Hubinková Z., a kol
Hubinková, Z., a kol. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1593-3.
Násilí na pracovišti. Charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti
Chromý J.
Chromý, J. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-552-8.
Mobbing: jak ho rozpoznat a jak mu čelit.
Kratz H.J.
Kratz, H. J. Praha: Management Press, 2005. ISBN 978-80-7261-127-0.
Sexualizovaná realita pracovních vztahů: analýza sexuálního obtěžování v České republice
Křížková A., Maříková H., a Uhde Z.
Křížková, A., Maříková, H., Uhde, Z. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR., 2006.
Obtěžování žen a mužů a sexuální obtěžování v českém systému pracovních vztahů
Křížková, A., Čermáková M., Dudová R., Maříková H., Uhdeová Z.
Křížková, A., Čermáková, M., Dudová, R., Maříková, H., Uhdeová, Z. Sociologický ústav Akademie věd ČR., 2005.
United Kingdom: SALTSA
Leka
Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence und Victims
Leymann H.
The content and development of mobbing at work
Leymann H.
Belgium: The sobane risk management strategy and the DEPARIA method for the participatory screening of the risks
Malchaire, j.b.
Belgium: Framework agreement on harassmentand violence at work
http://www.sobane.be/sobane/default.aspx?id=23150Europan Social Partners
Česká republika: Nový zákoník práce návrhy
MPSV
Mobbing
Stem/Mark
Sociální dialog v České republice – učební manuál
Stránský, Jaroslav; Beroušek, Petr; Paukrtová, Alena a kol.
Stránský, J., Beroušek, P., Paukrtová, A., a kol. Praha: Českomoravská konfederace odborových svazů ve vydavatelství Educa Service, 2008. ISBN 978-80-90391-77-
Nenechte se šikanovat kolegou. Mobbing – skrytá hrozba.
Svobodová L.
Svobodá, L. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2474-4.
Kyberšikana jako společenský problém
Šmahaj J
Šmahaj, J. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4227-3.
Důstojné pracoviště
Švejdová M., Lhotáková P., Kolková M., a kolektiv
Právo na sociální zabezpečení.
Troster, Petr
Tröster, P., a kol. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5.
Základní zásady pracovního práva a pracovněprávních vztahů
Tůmová, Zuzana
Česká republika: Celoevropský průzkum ESENER 2
TZB-Info
Pracovní život v současné české společnosti
Víznerová Hana, Vohlídalová Marta.
Víznerová, H., Vohlídalová, M. Praha: Sociologický ústav Akademie ČR., 2007. ISBN 978-80-7330-119-4.
Metodika pro určování adekvátnosti množství práce a pracovního tempa
PhDr. David Michalík, PhD. A kolektiv
Michalík, D., a kol. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016.
Zákoník práce: komentář
Vysokajová, Margerita
Kahle, B., Vysokajová, M., Hůrka, P., Randlová, N., Doležílek, J. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-955-7.
Listina základních práv a svobod: komentář
Wagnerová, Eliška; Šimíček, Vojtěch.
Pospíšil, I., Langášek, T., Šimíček, V., Wágnerová, E., a kol. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-750-6.
Psychologie práce a organizace. Nové poznatky.
Wágnerová., I., a kol.
Wágnerová., I., a kol. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3701-0.
Šikana na pracovišti v prostředí českých univerzit: výskyt, formy a organizační souvislosti.
Zábrodská, K., Květon P.
Zábrodská, K., Květon, P. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR.: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2012
Česká republika: Národní nástroje
Zdravé pracoviště