Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

STOPPER | Filmy a videa
Logo ESF

V sekci naleznete videa a zajímavé odkazy věnující se problematice šikany. 


Dokumentární filmy a videa věnující se problematice psychického násilí a šikaně. 

Jak rozpoznat a bránit se psychickému násilí ze strany druhých učitelů
Dokumentární film Univerzity Palackého v Olomouci, věnující se problematice a rozpoznání psychického násilí ze strany druhých učitelů.
Psychické a fyzické týrání
O psychickém a fyzickém týrání s ředitelkou centra Slniečko, n.o. Marianou Kováčovou a s poradkyní z IPčka, Júliou Ditteovou.
Ryba smrdí od hlavy – Psychopati
Dokumentární film o manipulujících psychopatech, nastiňující povahu jedinců, kteří bývají podle konvenčních měřítek velmi úspěšní a často zastávají vedoucí a řídící pozice. Mohou být nekontrolovatelní psychopati na vlivných postech hrozbou pro stabilitu komplikovaného řádu západní společnosti? Nepředstavují „fishead", který hledáme?
Bully Free At Work: The Facts on Workplace Bullying
Valerie Cade CSP, autorka "Bully Free At Work", upozorňuje na fakta týkající se šikany na pracovišti. Valerie Cade je zakladatelem Bully Free at Work, který se věnuje tomu, jak se vypořádat a zastavit šikanu na pracovišti. Byla jednou z obětí šikany, kdy se dle jejího názoru stává šikana epidemií na pracovišti, ale i ona sama věří, že existuje naděje pro organizaci a jednotlivce při boji proti šikaně.
How I survived workplace bullying
Kam půjdete pro pomoc, koho o pomoc požádáte? Přednáška Sherry Benson-Podolčuk, o tom, co se stane, když jste šikanovaní. Sherry Benson- Podolčuk je odborník v oblasti řešení konfliktů, její zkušenost se šikanou ji naučila povzbuzovat lidi, aby o šikaně mluvili. Jejím cílem je najít spojení mezi vůdcovstvím, sebeúctou, šikanováním a důrazem na postoj ke vštípení naděje .
Bullying and Corporate Psychopaths at Work
Záznam z programu TEDx pod vedením Clive Boddy, který je profesorem na anglické Univerzitě v Middlesexu. V posledních několika letech se aktivně věnuje studiu, jak působí přítomnost firemních psychopatů, a v jaké míře to má dopad na vznik šikany a konfliktů na pracovišti. Program TEDx je nezávisle organizovaná akce, která spojuje lidi, kteří mají zkušenosti v oblasti šikanování.
Family Claims Suicide Related To Workplace Bullying - Wisconsin
Zpověď rodiny z Wisconsinu o sebevraždě jejich dcery z důvodu šikany, kterou prožívala ze strany jejího nadřízeného. Žádná práce nestojí za ztrátu drahocenného daru života. Lisa, sestra oběti, se snaží porozumět tomu, proč došlo k sebevraždě.
Victim of Workplace Bullying Fights For Legislation To Protect Others
Oběť pracovní šikany bojuje za legislativu vedoucí k ochraně ostatních. Zpověď oběti šikany Tracey, která byla jen dva roky před odchodem do důchodu, když byl její nový šéf najat. Podle Tracey nový styl řízení vedl k izolaci a psychickému zastrašování. Její dcera, Kali, se připojuje k boji za přijetí legislativy proti obtěžování v New Yorku. Senátor se setkává s odkazy, Traceyův boj proti domácímu násilí: "Násilí není jen fyzické. Je to emocionální, když způsobuje tuto úroveň traumatu."
WORKPLACE BULLYING Portelos, Namie & Halloran Interviewed
Rozhovory s pracovníky z Institutu pro šikanování na pracovišti.
The Games People Play - Bully Bosses
Krátká řeč kouče pro lidské zdroje Yvette Bethel o šikaně nadřízených, a o tom, jak se s nimi mohou vypořádat vedoucí pracovníci a zaměstnanci.
Bull
Scéna o tyranech v podání hry od Mike Barlett, anglického scénáristy a divadelního herce.
The Four Workplace Bully Types
Dr. Gary Namie, sociální psycholog a ředitel Institutu pro šikanování na pracovišti ve Washingtonu, věnující se boji proti šikaně na pracovišti, odhaluje čtyři typy tyranů, kteří se mohou objevit na pracovišti, a jejich taktiky. Dr. Gary Namie, sociální psycholog, vědecký pracovník, ředitel Institutu pro týrání na pracovišti. Národní ředitel kampaně za účelem přijetí zákona o boji proti šikaně Zdravé pracoviště. Sociální psycholog a uznávaný vysokoškolský učitel. Autor akademických článků a kapitol knih "Recovering Academic."
What REALLY Works in Handling a Workplace Bully?
Co opravdu funguje při manipulaci s pracovním místem, vysvětluje Valerie Cade, jedna z největších odbornic v oblasti šikanování na pracovišti v Severní Americe. Valerie je vyhledávanou profesionální řečnicí a autorkou nejprodávanější knihy Bully Free at Work, která byla distribuována ve více než 100 zemích po celém světě, pojednává o tyranech na pracovišti.
How Can You Stop a Conversation with a Bully?
Další ze série videí od uznávané Valerie Cade týkající se šikany.
How to survive the workplace
Krátké video, jak přežit na pracovišti, jak se ubránit pomluvám, šikanování a tyranům.
Bullying and Respect in the Workplace
Video o šikanování a respektu na pracovišti. Tyran často jedná přímo na očích, popírá svůj nepřátelský záměr nebo považuje své chování jako humorné nebo nevýznamné. Stálé napětí, které tyrani vytvářejí, však nejen poškozuje jednotlivé cíle jejich chování, ale i pracovní skupinu jako celek.
An Important Tip to Cope with Workplace Bullying
Důležitý tip, jak se vypořádat s šikanováním na pracovišti. Vědět, co dělat se šikanou na pracovišti vás posilní a vrátí důstojnost, kterou si zasloužíte. Užitečné typy od Valerie Cade.
Workplace Bullying
Ve velkém národním průzkumu 35 procent dospělých Američanů uvedlo, že zažili šikanu v práci a dalších 15 procent uvedlo, že byli svědky toho, že jiní jsou šikanovaní (Institute of Bullying Institute, 2010). Šikana na pracovišti může mít vážné důsledky pro zaměstnance i organizaci. Chcete-li podpořit psychologicky zdravá pracoviště a pomoci zaměstnavatelům identifikovat, zabraňovat a řešit negativní chování na pracovišti, Centrum amerických psychologických asociací Center for Organizational Excellence zahájilo novou stránku zdrojů na šikanování na pracovišti.
Workplace bullying
Šikana na pracovišti. Krátké video o šikaně na pracovišti. Šikana na pracovišti je jakékoli chování na pracovišti, které je fyzicky, mentálně nebo sociálně ohrožující. Zodpovědnost všech je zastavit šikanu na pracovišti, včetně vašeho zaměstnavatele a v případě potřeby i policii. Pokud vidíte šikanování nebo jej zažíváte, jednejte a spolupracujte.
How to report bullying and harassment at work
Jak nahlásit šikanování a obtěžování na pracovišti. Video uvádí příklady různých typů šikanování a obtěžování, jaké typy informací by měly být shromážděny, aby mohly být nahlášeny a situace vyřešena. Ukazuje různé možnosti, jak šikanu a obtěžování zveřejnit.
Workplace Bullying & Harassment - HR Training Video
Pracovní šikana a obtěžování – HR video školení. Služba Safety-TV poskytuje online tréninkové produkty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně videozáznamů o školení v oblasti bezpečnosti online a kurzů elektronického vzdělávání s plnou funkčností výkazů a školení (LMS). Bezpečnostní televizor pokrývá všechny vaše online tréninky v oblasti BOZP a HR.
Managing the Workplace Bully
Vedení a pracovní tyrani. Co děláte, pokud jste nadřízeným nebo správcem problémového zaměstnance? Co když jste cílem šikanování? Ukázky ve videu, abyste se naučili, jak zastavit šikanování a přeměnit dysfunkční prostředí na zdravé, produktivní a příjemné místo k práci.