Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

STOPPER | Dvanáctero bez šikany na pracovišti
Logo ESF
 1. Uvědomte si plně situaci, abyste mohli rozpoznat, zda jste se stali terčem či svědkem vztahové patologie.  Šikana nemusí být vědomá, byť jsou důsledky stejné. Vědomý mobber vás cíleně poškozuje, nevědomý neví, co vám jeho chování způsobuje, a náprava je snadnější.
 2. Hledejte příčinu, proč byla situace vyvolána, co ji způsobuje. Mohou to být neřešené konflikty, moc, závist, antipatie, nezdravá firemní kultura, netransparentnost, finanční úniky nebo také vaše citlivost a osobní konstelace.
 3. Zaznamenávejte, pište si deník, tzv. inventuru útoků, která by měla obsahovat: Co, kdo, kdy, kde, jak a jaké jsou důsledky – jak na psychiku, tak na zdraví, vztahy, práci. Archivujte dokumentaci a důkazy potvrzující šikanu. Pozorujte vlastní absenci i celkovou fluktuaci v zaměstnání.
 4. Předvídejte a sledujte vývoj, situace se může po vaší aktivní reakci zprvu i zhoršitBuďte objektivní a zachovejte si nadhled. Přiznejte si důsledky šikany a vážnost situace.
 5. Dejte si časový limit, do kdy jste schopni situaci snášet a průběžně kontrolujte, kam situace směřuje a jaké máte osobní rezervy. Uvědomte si vlastní hodnotu a hodnotu vašeho života.
 6. Nedejte se hned vyprovokovat, slovní útoky ignorujte nebo je obraťte v humor, pokud je to alespoň trochu možné, ať útočník vidí, že zůstáváte pevní, klidní a nepřistupujete na jeho hru.
 7. Nemyslete hned na protiútok, či dokonce na pomstu. Raději vložte veškerou energii do urovnání záležitostí.  S agresorem jednejte věcně, pevně, ale ne agresivně. Dejte mu čas pro nápravu, a pokud nepřestane, oznamte to adekvátní osobě či subjektu. Dejte časový limit i agresorovi.
 8. Buďte asertivní a hleďte situacím předcházet. Otevřeně komunikujte a jasně se vůči šikanóznímu chování vymezte. Opřete se o svá práva. Zaměstnavatel je povinen podle ustanovení § 16 zákoníku práce zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění, odborné přípravy apod.
 9. Aktivujte sociální síť. Najděte psychickou oporu v rodině, u přátel, kolegů. Uvědomte vedení.
 10. Hledejte řešení. Co nejdříve si zajistěte vlastní ochranu a zamezení dalšímu násilí. Zvažte možnosti a efektivitu řešení adekvátní vaší situaci a individualitě. Začněte smírčí cestou, oslovením vedení, písemnou stížností, zapojením dalších subjektů, při eskalaci situace apod. až odchodem na jiné pracoviště či změnou zaměstnání.
 11. Vyhledejte odbornou pomoc. Obraťte se na odborníky, poradce – např. Mobbing Free Institut, psychologa, vedení, personální oddělení, důvěrníka, odborovou organizaci, zřizovatele, inspektorát práce, magistrát, právníky či soud.
 12. Buďte bdělí. Kontrolujte situaci v zaměstnání, aktivně se podílejte na osvětě a vytváření zdravého pracovního prostředí. Předcházejte situacím, které vedou k šikanóznímu chování.