Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

STOPPER | Úvodní stránka
Logo ESF

O projektu

CÍLEM PROJEKTU STOPPER

je posílit a systematicky ukotvit rozvoj kompetencí klíčových zaměstnanců zapojených subjektů veřejné správy v technikách adaptace a řešení krizových aspektů práce s expertní znalostí vztahové patologie a psychologické pomoci v oblasti násilí na pracovišti. 

Tohoto chceme dosáhnout prostřednictvím ustanovení a proškolení tzv. peer pracovníků, jejichž úkolem bude profesionalizovat a zkvalitnit expertní servis při řešení konfliktů a výskytu vztahové patologie na pracovištích veřejné správy. 

Díky tomuto přístupu chceme docílit systematického a účinného předcházení výskytu vztahové patologie, což povede ke zkvalitnění péče o lidské zdroje, účinnému boji proti syndromu vyhoření, optimalizaci výkonu práce, posílení komunikace, spolupráce a důvěry mezi zaměstnanci ve veřejné správě.

CÍLE PEER PRACOVNÍKA

Hlavním cílem projektu je významně rozšířit kompetence peer pracovníků bezprostředně působících na pracovištích veřejné správy, v základech krizové intervence s expertní znalostí řešení vztahové patologie a psychologické pomoci. Současně má projekt nastavit a ukotvit tento proces v zapojených organizacích. 

Díky těmto odborníkům následně vybudovat a pevně etablovat systematické předcházení a účinné řešení problémů při výskytu násilí na pracovištích veřejné správy.


PROJEKT DŮSTOJNÉ PRACOVIŠTĚ

Projekt STOPPER nazavuje na předchozí projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě.

Web Důstojné pracoviště